วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วัน จันทร์ที่ 22/8/45

ราวหน้าเช้า วันนี้                                 0-1-2-3
ราวหน้าเที่ยง       วันนี้                        6-7-8-9

จะอัพเดทก่อนหวยออก ครึ่งชั่งโมงของทุกรอบ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วัน พุธ ที่ 17/8/45


ราวหน้าเช้า            0123                                                                    ออก  11
าวหน้า                  2345                                                                    ออก  63
ราวหน้า                  6543                                                                    ออก

ราวหน้าเย็น            

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เลขที่ออก 16/08/54 หวยหุ้น

                    บน              ล่าง
เช้า              15                83
เที่ยง           38                06
บ่าย             53               21
เย็น              02               30